Farligt Gods – ADR

SKA DU REPETERA DIN UTBILDNINGEN REKOMMENDERAR VI ATT DU BOKAR TID NÄR DET ÄR 1 ÅR KVAR PÅ ERT INTYG. ALLT FÖR ATT DU SKA HINNA GÖRA PROVEN I TID. DITT NYA INTYG KOMMER ATT VARA GILTIGT I 5 ÅR EFTER ATT DET GAMLA GÅTT UT.

Alla som hanterar farligt gods på väg behöver ha någon form av utbildning i hantering av farligt gods.

1.3 utbildning – De aktörer som skickar och tar emot farligt gods och förare som endast kör farligt gods enligt undantagen i ADR-föreskriften msbf 2020:9. Den här utbildningen är funktionsspecifik till de uppgifter man har. Exempelvis packar du farligt gods handlar din utbildning om det, skriver du endast transportdokument så handlar din utbildning om det.

1.3 utbildningen är uppdelad i 3 avsnitt: Allmän del, funktionsspecifik del och en del som omfattar säkerhetsutbildning.

Denna utbildning avslutas med ett test på det vi lärt oss under utbildningen.

ADR Grund – Den här kallas “styckegodsutbildning” bland förare i branschen. Den ges som grundutbildning (3 dagar) och repetitionsutbildning (2 dagar).
Om man väljer att göra en del som web-utbildning, kan utbildningstiden på plats kortas ner till 1 dag.

Den här utbildningen behöver alla förare gå som kör farligt gods där inga undantag finns.

Provet som avslutar utbildningen görs hos trafikverket. Ett tips är att boka prov samtidigt som ni bokar kursdatum. Naturligtvis så görs provet efter genomförd kurs, när ni blivit “godkända” att genomföra provet hos trafikverket.

ADR klass 1 Explosivt – Ska ni köra explosiva ämnen krävs den här specialkursen. Den här utbildningen ges som grund- och repetitionsutbildning (1 resp. ½ dag).

Även här gör vi prov hos trafikverket. Boka prov samtidig som ni bokar kursen.

ADR Tank – Den här specialkursen behöver ni som skall köra fast monterade tankar över 1 m³ eller tankcontainrar över 3 m³.
Tidsåtgången för grundutbildningen är 2 dagar och för repetitionsutbildningen 1 dag.

Här kan ni boka prov hos trafikverket samtidigt som ni bokar kursen – för att snabbt kunna göra provet när ni genomgått utbildningen.

Kursavgifter

(alla priser angivna exklusive moms)

Grundkurser:

Styckegods: 4600 kr/person
(3 dagar alt. 1 dag webb + 2dagar)

Explosivt klass1: 2600 kr/person
(1 dag)

Tank : 4200 kr/person
(2 dagar)

Repetitionskurser:

Styckegods: 3900 kr/person
(2 dagar alt. 1 dag web +1 dag)

Explosivt klass : 2600 kr/person
(1 dag)

Tank: 3500kr/person
(1 dag)

 

Postadress Stockholm:
(säte)
EduPro AB
Skärgårdsvägen 14
134 41 Gustavsberg

Postadress Örebro:

EduPro AB
Gråbergsvägen 8
703 74 Örebro

Telefon:

010 - 585 60 05 växel

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy