HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Du kan göra en insats!

Med rätt kunskap och träning kan, vill och vågar man göra en insats för att lindra skador och till och med rädda liv.
Våra HLR-kurs och första hjälpen-utbildning är utformade med teori och praktik i kombination för att lärandet ska blir effektivt och bestående.

Vid utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning är det viktigt med regelbunden repetition och praktisk övning.  HLR-kurserna följer HLR-rådets riktlinjer.

Beredskap och rutiner på arbetsplatsen

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska också finnas tillräckligt antal personer tillgängliga som kan ge första hjälpen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter hålls aktuella.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 “Första hjälpen och krisstöd” beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. 

Första hjälpen-kurs med olika inriktningar

Under “Första hjälpen och HLR” presenterar vi ett generellt kursupplägg samt någon eller någon vanligt förekommande inriktningar för just er arbetsplats, oavsett i vilken bransch ni verkar.

HLR med hjärtstartare

Våra HLR-kurser innehåller alltid moment med hjärtstartare.

Hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna utanför sjukhusmiljö. Många liv kan räddas om den drabbade får rätt hjälp i rätt tid. Förekomsten av hjärtstartare i samhället ökar hela tiden. De finns i köpcentrum, tågstationer, flygplatser, hotell och inte minst på arbetsplatser idag. Det är sällan långt till en hjärtstartare.

Hjärtstartare ingår alltid som en väsentlig del i våra HLR-utbildningar, oavsett inriktning.

Kontakta oss för att diskutera ett skräddarsytt upplägg med HLR-kurs och första-hjälpen-kurs för just er verksamhet.

Postadress Stockholm:
(säte)
EduPro AB
Skärgårdsvägen 14
134 41 Gustavsberg

Postadress Örebro:

EduPro AB
Gråbergsvägen 8
703 74 Örebro

Telefon:

010 - 585 60 05 växel

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy