Arbete på väg Komplett Utbildning | Steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 (Tidigare nivå 1 & 2)

Denna utbildning ger kompetensintyg för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 och 2.1 enligt nedan angiven uppdelning:

Arbete på väg 1.1 Allmän grundkompetens

Arbete på väg 1.2 Grundkompetens för att få framföra vägarbetsfordon

Arbete på väg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

Arbete på väg 2.1 Förare av vissa väghållningsfordon

 

Beskrivning:

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Målet är att skapa förståelse för vilka risker man utsätts för vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Denna kurs sker på plats för att säkerställa hög kvalitét, där lärarens kompetens alltid är tillhands.

Utbildningen ger kursdeltagare ett kursintyg efter godkänt resultat. Kvalificerar till uppskrivning av kompetensbevis hos Trafikverket.

 

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till personal som utför arbeten vid vägområde eller liknande såsom;

 • Snöröjning
 • Kantklippning av slänter, diken mm
 • Projekteringsuppdrag
 • Ledningsarbeten
 • Utför anläggningsarbete
 • Väggstensarbete
 • Utförare av projekteringsarbete
 • Servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, renhållning mm.
 • Etableringsarbeten under ledning av person med 2.2 utbildning

Allt i enlighet med Trafikverkets kravdokument TDOK 2018:0371

 

Innehåll – ett axplock

 • Lagar och regler
 • Trafikförordningen
 • Väglagen
 • Vägförordningen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Planering av arbetsmiljö
 • Zonindelning
 • Trafikantbeteende
 • Hastighet och krockvåld
 • Arbetsgivarens roll
 • Skyddsorganisation
 • Arbetsplatsens utformning
 • Utmärkning av arbetsfordon
 • TMA Skydd
 • Etablering och av etablering
 • Varningsmärken

Förkunskaper

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper.

Kursavgift

(alla priser angivna exklusive moms)

Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3

2300 kr/person

Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

2700 kr/person

Postadress Stockholm:
(säte)
EduPro AB
Skärgårdsvägen 14
134 41 Gustavsberg

Postadress Örebro:

EduPro AB
Gråbergsvägen 8
703 74 Örebro

Telefon:

010 - 585 60 05 växel

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy