Säkerhetsrådgivare

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare gäller den som transporterar eller avsänder farligt gods för transport. Enligt lagen om transport av farligt gods definieras transport som förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning eller hantering som utgör ett led i förflyttningen. Det medför att alla som är direkt delaktiga i transport av farligt gods ska ha en rådgivare, både avsändare och transportörer.

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:
•    Se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs.
•    Ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna.
•    Upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.

Först och främst bör ni ta reda på om ni omfattas av kravet om en säkerhetsrådgivare.
Om ni är osäkra så är ni välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Genom att teckna ett säkerhetsrådgivaravtal så tar vi på oss de åtaganden som gäller för säkerhetsrådgivaren. Ni får tillgång till löpande support och en årlig avstämning. Utifrån ert behov komponerar vi ihop det stöd ni behöver för upprättande av rutiner och utbildningar av personal med mera. Vi finns tillhands och hjälper dig och din organisation med att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet vad gäller transport av farligt gods.

Skulle det vara så att lagen inte kräver att ni har en säkerhetsrådgivare, men ni ändå känner att ni behöver vägledning i dessa frågor, så skriver vi gärna ett supportavtal med er.

Postadress Stockholm:
(säte)
EduPro AB
Skärgårdsvägen 14
134 41 Gustavsberg

Postadress Örebro:

EduPro AB
Gråbergsvägen 8
703 74 Örebro

Telefon:

010 - 585 60 05 växel

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy