Säkerhetsrådgivare

Vilka företag ska ha en säkerhetsrådgivare?

  • Avsändare som fysiskt lämnar farligt gods för transport.
  • Avlämnare dvs. företag som lämnar farligt gods för transport oavsett vem som står som avsändare i godsdeklarationen.
  • Lastare, fyllare och förpackare som är uppdragstagare till avsändaren och genomför sitt arbete självständigt i förhållande till uppdragsgivaren.
  • Transportör dvs. det företag som genomför transporten.
  • Lossare som är uppdragstagare till transportören eller mottagaren som genomför sitt arbete självständigt ti förhållande till uppdragsgivaren.

Först och främst bör ni ta reda på om ni omfattas av kravet om en säkerhetsrådgivare.
Om ni är osäkra så är ni välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:

  • Se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs.
  • Ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna.
  • Upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen. 

 Genom att teckna ett säkerhetsrådgivaravtal så tar vi på oss de åtaganden som gäller för säkerhetsrådgivaren. Ni får tillgång till löpande support och en årlig avstämning. Utifrån ert behov komponerar vi ihop det stöd ni behöver för upprättande av rutiner och utbildningar av personal med mera. Vi finns tillhands och hjälper dig och din organisation med att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet vad gäller transport av farligt gods.

Skulle det vara så att lagen inte kräver att ni har en säkerhetsrådgivare, men ni ändå känner att ni behöver vägledning i dessa frågor, så skriver vi gärna ett supportavtal med er.

Postadress Stockholm:
(säte)
EduPro AB
Skärgårdsvägen 14
134 41 Gustavsberg

Postadress Örebro:

EduPro AB
Gråbergsvägen 8
703 74 Örebro

Telefon:

010 - 585 60 05 växel

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy