EduPro AB:s integritetspolicy 

 

EduPro AB organisationsnummer 559324-2448 (härefter benämnt EduPro), med säte på Skärgårdsvägen 14, 134 41 Gustavsberg, värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur EduPro samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@edupro.se  

 

När du kontaktar oss, till exempel för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att EduPro använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. 

 

Vilken information samlar vi in? 

 

Insamling och användning av data 

 

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten). 

 

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om eller köper en produkt eller en tjänst som vi säljer, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan till exempel vara: 

 

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, kompetenser etc. 

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc. 

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data): 

 

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bild, position i företaget, anställningsnummer och kompetenser. 

Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. 

Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik. 

Historisk information – tidigare genomgångna utbildningar, köp, betalnings- och kredithistorik 

Enhetsinformation – till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning 

Geografisk information – din geografiska placering 

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.  

 

Vad gör vi med informationen? 

 

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.  EduPro behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder: 

 

 

Syfte med behandlingen 

 

Varför behandlingen är nödvändig 

 

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt av EduPro intygade kompetenser. 

 

För att utföra våra lovade åtaganden gentemot dig. 

 

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. 

 

För att utföra våra lovade åtaganden gentemot dig. 

 

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. 

 

För att utföra våra lovade åtaganden gentemot dig. 

 

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. 

 

 

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. 

 

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. 

 

 

Följa tillämplig lagstiftning. 

 

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till? 

 

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning. 

 

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. 

 

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.  EduPro kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part. 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

 

EduPro behandlar datan inom EU/EES. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. 

 

Hur länge sparar vi uppgifterna? 

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter EduPro har om dig och verifiera denna information. 

 

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

 

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

 

Cookies och liknande tekniker. 

Edupro använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. 

 

Kontakta oss 

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på info@edupro.se 

 

—- 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 18 Augusti 2021. 

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy